Ул. 11 Октомври бр.17, 1000 Скопје, Р. Македонија

Телефон / Факс: ++389 2 322 58 99

Ел. пошта: zdruzenienefron@yahoo.com
за нас статут преземи контакт
WKD 2009 (галерија)
WKD 2010 (галерија)
WKD 2014 (галерија)
 
до горе
WKD 2015 (галерија)
WKD 2016 (галерија)
WKD 2017 (галерија)
©2017 Нефрон
оригинален дизајн ©2017 pauladams.mk
Органодарителство (галерија)
Извештај од 1-те меѓународни средби на трансплатирани и дијализирани пациенти кои
од 30.03 до 02.04.2017 година
се оддржаа во
Шмајерске топлице
во Република Словенија
Галерија од 1-те меѓународни средби на трансплатирани и дијализирани пациенти 30.03
до 02.04.2017 година (галерија)